Migraine? Oog voor stemming

Migraine is een chronische neurologische ziekte die wordt gekenmerkt door terugkerende hoofdpijn, in samenhang met een reeks symptomen van het autonome zenuwstelsel.

Rigiditeit en dichotomie: de obsessieve persoonlijkheid - Psychologie

De obsessieve persoonlijkheid leeft in een zwart-witte wereld. Regels en strengheid zijn het dagelijkse brood, ze zoekt perfectie en is vastbesloten om die na te streven