Alexithymie en dissociatie in niet-epileptische psychogene crisissen - Assisi 2013

Het onderzoek gaat na of: 1) dissociatie een voorspeller is voor de ontwikkeling van PNES; 2) alexithymie medieert de effecten van dissociatie.